Herroepingsrecht:

U hebt het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een u bekende derde die niet de expediteur is, de laatste goederen in bezit hebben resp. heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons

I.L. Motorsport GmbH
Innungstrasse 1
50354 Hürth-Gleuel
Duitsland

telefoonnummer: 02233 977349
faxnummer: 02233 977348
e-mailadres: info@ilmotorsport.de

door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een via de post verzonden brief, fax of e-mail, enz.) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Daarvoor kunt u het Model herroepingsformulier gebruiken dat op onze website staat (www.ilmotorsport.de), wat echter niet is voorgeschreven. Als garantie van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de verklaring over het uitoefenen van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen herroeping:

Wanneer u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (uitgezonderd de aanvullende kosten die het gevolg zijn van het feit dat u een ander soort levering dan de door ons aangeboden, voordelige standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk 14 dagen vanaf de dag te restitueren waarop wij de mededeling over de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze restitutie gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; in geen geval worden u wegens deze restitutie vergoedingen in rekening gebracht. Wij kunnen de restitutie weigeren totdat wij de goederen opnieuw hebben ontvangen, of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerste tijdstip is.

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst op de hoogte stelt, naar I.L. Motorsport GmbH, Innungstrasse 14, 50354 Hürth, Duitsland terug te zenden of aan ons over te dragen. Aan deze termijn is voldaan wanneer u de goederen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen verzendt.
De directe kosten van de terugzending komen ten laste van u.

Indien de goederen vanwege hun karakteristiek of aard via expeditieverzending worden verzonden, hetgeen van tevoren aan u is medegedeeld, dienen de kosten van de terugzending via een door u te selecteren expediteur (hier kan ook voor dezelfde als voor de heenzending worden gekozen) door u te worden betaald tot een bedrag van maximaal € 1500,00, voor zover u de expediteur van de heenzending daarvoor de opdracht geeft. Indien u een eigen expediteur voor de terugzending selecteert en daardoor kosten veroorzaakt die hoger zijn dan € 1500,00, dient u de kosten die het bedrag van ? 1.500,00 overschrijden, zelf te dragen.

U hoeft een eventueel waardeverlies van de goederen alleen te vergoeden wanneer dit waardeverlies te herleiden is naar een omgang van u met de goederen die niet noodzakelijk is voor de karakteristiek, eigenschappen en aard van de goederen.

Uitsluiting van het recht tot herroeping:

Er bestaat geen herroepingsrecht bij overeenkomsten

 • voor de levering van goederen die niet zijn geprefabriceerd en waarbij voor de productie een individuele selectie of bepaling door de consument maatgevend is, of die duidelijk zijn toegespitst op de persoonlijke behoeften van de consument;
 • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van de bescherming van de gezondheid of de hygiëne niet voor teruggave geschikt zijn, wanneer de verzegeling na levering verwijderd is;
 • voor de levering van goederen wanneer deze na levering door hun aard onscheidbaar met andere goederen vermengd zijn;
 • voor de levering van audio- of video-opnames of computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verzegeling na de levering verwijderd is;
 • voor de levering van kranten, tijdschriften of geïllustreerde tijdschriften, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten;
 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel wordt overschreden.

Herroepingsinformatie over een overeenkomst voor verschillende goederen die de consument in het kader van een enkele bestelling heeft besteld en die separaat worden geleverd

Herroepingsrecht:

U hebt het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een u bekende derde die niet de expediteur is, de laatste goederen in bezit hebben resp. heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons I.L. Motorsport GmbH Innungstrasse 1 50354 Hürth-Gleuel Duitsland telefoonnummer: 02233 977349 faxnummer: 02233 977348 e-mailadres: info@ilmotorsport.de door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een via de post verzonden brief, fax of e-mail, enz.) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Daarvoor kunt u het Model herroepingsformulier gebruiken dat op onze website staat (www.ilmotorsport.de), wat echter niet is voorgeschreven. Als garantie van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de verklaring over het uitoefenen van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen herroeping:

Wanneer u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (uitgezonderd de aanvullende kosten die het gevolg zijn van het feit dat u een ander soort levering dan de door ons aangeboden, voordelige standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk 14 dagen vanaf de dag te restitueren waarop wij de mededeling over de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze restitutie gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; in geen geval worden u wegens deze restitutie vergoedingen in rekening gebracht. Wij kunnen de restitutie weigeren totdat wij de goederen opnieuw hebben ontvangen, of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerste tijdstip is.

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst op de hoogte stelt, naar I.L. Motorsport GmbH, Innungstrasse 14, 50354 Hürth, Duitsland terug te zenden of aan ons over te dragen. Aan deze termijn is voldaan wanneer u de goederen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen verzendt. De directe kosten van de terugzending komen ten laste van u.

Indien de goederen vanwege hun karakteristiek of aard via expeditieverzending worden verzonden, hetgeen van tevoren aan u is medegedeeld, dienen de kosten van de terugzending via een door u te selecteren expediteur (hier kan ook voor dezelfde als voor de heenzending worden gekozen) door u te worden betaald tot een bedrag van maximaal € 1500,00, voor zover u de expediteur van de heenzending daarvoor de opdracht geeft. Indien u een eigen expediteur voor de terugzending selecteert en daardoor kosten veroorzaakt die hoger zijn dan € 1500,00, dient u de kosten die het bedrag van ? 1.500,00 overschrijden, zelf te dragen.

U hoeft een eventueel waardeverlies van de goederen alleen te vergoeden wanneer dit waardeverlies te herleiden is naar een omgang van u met de goederen die niet noodzakelijk is voor de karakteristiek, eigenschappen en aard van de goederen.

Uitsluiting van het recht tot herroeping:

Er bestaat geen herroepingsrecht bij overeenkomsten

 • voor de levering van goederen die niet zijn geprefabriceerd en waarbij voor de productie een individuele selectie of bepaling door de consument maatgevend is, of die duidelijk zijn toegespitst op de persoonlijke behoeften van de consument;
 • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van de bescherming van de gezondheid of de hygiëne niet voor teruggave geschikt zijn, wanneer de verzegeling na levering verwijderd is;
 • voor de levering van goederen wanneer deze na levering door hun aard onscheidbaar met andere goederen vermengd zijn;
 • voor de levering van audio- of video-opnames of computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verzegeling na de levering verwijderd is;
 • voor de levering van kranten, tijdschriften of geïllustreerde tijdschriften, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten;
 • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel wordt overschreden.