Platform voor online geschillenbeslechting

Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie heeft een platform opgezet voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen zonder rechterlijke tussenkomst (ODR platform), te vinden op https://ec.europa.eu/odr.

Het "OS-platform" kan voor de beslechting van geschillen van online overeengekomen contracten van verkoop van goederen en/ofdiensten tussen gebruikers en ondernemers worden gebruikt. Wij zijn bij de volgende buitengerechtelijke alternatieve geschillencommissie voor gebruikers aangesloten en nemenalvorens deze geschillencommissie voor gebruikers deel aan de geschillenbeslechtingsprocedures:

Europäische Kommision
Unter den Linden 78
10117 Berlin

Link naar de website van de geschillencommissie voor gebruikers: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL